لقمان حکیم گوید:
روزی در کنار کشتزاری از گندم ایستاده بودم. خوشه هایی از گندم که از روی تکبر سر برافراشته و خوشه های دیگری که از روی تواضع سر به زیر آورده بودند نظرم را به خود جلب نمودند و هنگامی که آنها را لمس کردم،
شگفت زده شدم.
خوشه های سر برافراشته را تهی از دانه و خوشه های سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم.
با خود گفتم: در کشتزار زندگی نیز چه بسیارند سرهایی که بالا رفته اند اما در حقیقت خالی اند…

لینک ثابت
همه ی عالم محضر خداست
جمعه سی و یکم مرداد 1393 | امید سلیمانی
لینک ثابت
خنده هایت را دوست دارم
جمعه سی و یکم مرداد 1393 | امید سلیمانی

رهبرم! تو تنها فرمانده کل قوا نیستی بلکه فرمانده کل قلبهایی

رهبر اگر فرمان دهد،غسل شهادت میکنم....

لینک ثابت
جایگاه زن در اسلام
جمعه سی و یکم مرداد 1393 | امید سلیمانی
لینک ثابت
تراژدی حزب اللهی بودن
جمعه سی و یکم مرداد 1393 | امید سلیمانی

 

لینک ثابت
یا امام زمان ....
جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | امید سلیمانی

یا امام زمان ....
نشسته غرق تماشای شیعیان خودش
کسی نیامده جز او سر قرار خودش
چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح
کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش ...
لینک ثابت
ای آخرین توسل سبز دعای ما
جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | امید سلیمانی

ای آخرین توسل سبز دعای ما
آیا نمی رسد به حضورت دعای ما ؟
شنبه ، دوباره شنبه دوباره سه نقطه چین ...
بی تو چه زود می گذرد هفته های ما !

لینک ثابت
مهــدی جــــان
شنبه هجدهم مرداد 1393 | امید سلیمانی

مهــدی جــــان ! آلودگی دل هایمان از حد هشدار فراتر رفته، نفس هایمان به شماره افتاده، سال هاست زندگیمان تعطیل رسمی است، هوای باریدن نداری مولا جان؟

لینک ثابت


بـَـــرق غـَـضـَـبـــــی کـــہ چـِـشــم رَهــبـــر دارد

گــــویـــا کـــہ بـــنـای فـَتـــح خِــیــبـَـر دارَد

دور و بـَـــر ایـــن دیـــار پـَـرســہ نـَـزَنــیـــد

ایـــن مـَـمـلـکَــت فـــاطــمـــــہ حـــِـــیـــدَر دارد
لینک ثابت
آی آرامش!
جمعه دهم مرداد 1393 | امید سلیمانی

آی آرامش!
طوفان زده ام،
بی پناه مانده ام؛
برای یک دل گرفته جا داری؟..
لینک ثابت

تمامی حقوق مادی و معنوی " یا صاحب الزمان " برای " امید سلیمانی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم